BAICHENG FUJIA TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес
137000, Китай, Baicheng, No.20, Xiqinglong Rd, Baicheng City, Jilin Province
Номера телефона
+86 (436) 3298386; +86 (436) 3236533
Номер факса
-
Сайт
-
Email
oscarliu613@bcfjmm.com
Описание компании
-