Hangzhou Xingguan Machinery Co.Ltd.

Адрес
311504, Китай, Hangzhou, Zhixia Industrial Zone, Tonglu Zhejiang, China
Номера телефона
+86 (571) 64661737; +571 (571) 64662028
Номер факса
+86 (571) 64662277
Сайт
http://www.ztxg.com
Email
osm@ztxg.com
Описание компании
-