Hefei Tongding Optical Electronic Technology Co.,Ltd

Адрес
230051, Китай, Hefei, NO.7 Dalian Road,Baohe Industrial Zone,Hefei City,Anhui Province,China
Номера телефона
+86 (551) 63486458; +86 (551) 63486468
Номер факса
+86 (551) 63435991; +86 (551) 63486468
Сайт
www.cntdtech.net
Email
zhengwu98@cntdtech.net
Описание компании
-